29.07.2021г., Четверг
МОДУЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹ  
ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՊԼԱՆ  
ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՆՅՈՒԹ  
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԹԵՐԹ (տեսական)  
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԹԵՐԹ (գործնական)  
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՄՓՈՓ ԹԵՐԹ (անհատական)  
ՄՈԴՈՒԼԻ ՅՈՒՐԱՑՄԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՄՓՈՓ ԹԵՐԹ (գնահատման թերթիկի հետ միասին)  
ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ
 
   
 ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԹԵՄԱՏԻԿ ՊԼԱՆԻ ՇԱՊԻԿ  
 ՄՈԴՈՒԼԻ ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԹԵՄԱՏԻԿ ՊԼԱՆԻ ՇԱՊԻԿ  
 ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆԻ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԹԵՄԱՏԻԿ ՊԼԱՆԻ ՇԱՊԻԿ  
 ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆԻ ՄՈԴՈՒԼԻ ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԹԵՄԱՏԻԿ ՊԼԱՆԻ ՇԱՊԻԿ  
 ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԹԵՄԱՏԻԿ ՊԼԱՆԻ ՏՈՂԱՇԱՐ
ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄՈԴՈՒԼԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇԱՊԻԿ
ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇԱՊԻԿ
ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄՈԴՈՒԼԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇԱՊԻԿ
ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇԱՊԻԿ
ՌԵՖԵՐԱՏԻ ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ
ԿՈՒՐՍԱՅԻՆԻ ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ