12.05.2021г., Среда
    ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ  

2203 (ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԴԱՍԻՉԸ՝ 2203)

«ՀԱՇՎՈՂԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ»  

2304 (ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԴԱՍԻՉԸ՝ 2304)

«ՎԱՐՍԱՎԻՐԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏ ԵՎ ԶԱՐԴԱՅԻՆ ԴԻՄԱՀԱՐԴԱՐՈՒՄ»

0611.01.4 (ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԴԱՍԻՉԸ՝ 0611.01.01.4)

«ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ»

1013.03.4 (ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԴԱՍԻՉԸ՝ 1013.03.01.4)

«ԽՈՀԱՐԱՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾ»

0732.06.4 (ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԴԱՍԻՉԸ՝ 0732.06.02.4)

«ԱՏԱՂՁԱԳՈՐԾԱԿԱՆ, ՄԱՆՐԱՀԱՏԱԿԱԳՈՐԾԱԿԱՆ, ԱՊԱԿԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ»