21.04.2021г., Среда
    УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ И МОДУЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  
2203 «ՀԱՇՎՈՂԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ»  
0402 «ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱԿԱՆ ԳՈՐԾ»
0405 «ԴԵՂԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ»
0406 «ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾ»
2203 «ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ»
0313 «ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ»
0514 «ԴԻԶԱՅՆ (ԸՍՏ ՃՅՈՒՂԵՐԻ)»
2307 «ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ»
2304 «ՎԱՐՍԱՎԻՐԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏ ԵՎ ԶԱՐԴԱՅԻՆ ԴԻՄԱՀԱՐԴԱՐՈՒՄ»
2311 «ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՍՆՈՒՆԴ»
2907 «ԱՏԱՂՁԱԳՈՐԾԱԿԱՆ, ՄԱՆՐԱՀԱՏԱԿԱԳՈՐԾԱԿԱՆ, ԱՊԱԿԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ»
2809 «ԿԱՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ»